• Hanza

    Hanza – Związek miast hanzeatyckich

    Hanse, w języku niemieckim oznacza – stowarzyszenie. Hanza to powstały w średniowieczu związek kupców miast europejskich, których celem było osiąganie ułatwień i przywilejów handlowych.  W XII wieku, pojawiły się pierwsze Hanzy w Niderlandach, następnie w Anglii, (która jednocześnie posiadała własne eksterytorialne handlowe faktorie) i w Niemczech. Niemiecka Hanza, powstała w 1241 roku, była związkim niemal wszystkich miast Morza Północnego i ziem nadbałtyckich; w jej zasięgu  znajdowała się również Polska.  W kwestii władzy, związek określał jednoznacznie: “…Hanza nie jest niczym innym jak swoistym przymierzem, które nie uwalnia miast od prawnej podległości władcom, juz wcześniej pełniącym rządy; są one natomiast tym panom w każdej sprawie podporządkowane jak wprzód i przez nich rządzone”.…

    Możliwość komentowania Hanza – Związek miast hanzeatyckich została wyłączona