Królestwo Polskie

  • Królestwo Polskie

    Królestwo Polskie

    Odwieczne krzyżackie poczynania Okres opisywanych tu faktów, to mniej-więcej lata życia Pawła Beneke, czyli połowa XV wieku. Żeby jednak móc lepiej zrozumieć dzieje danego okresu historii, ważnym jest poznanie wcześniejszych zdarzeń. Nic bowiem nie jest jednoznaczne i pewne fakty różnie można skomentować zarówno z  perspektywy czasu jak i pozycji interesu stron. Dlatego też, cofniemy się o ponad sto lat, aby choć pokrótce, przypomnieć sobie najważniejsze fakty historyczne i istotne dla Królestwa Polskiego wydarzenia. Szczególnie istotne jest poznanie faktów odwiecznych krzyżackich poczynań wobec Polski – aneksji ziem, dostępu do morza, przejmowania nadzoru nad szlakami wodnymi, wojny wszczynane na przestrzeni wielu wieków. Lata 1304 – 1306, dzięki działaniom Władysława Łokietka, Królestwo Polskie…

    Możliwość komentowania Królestwo Polskie została wyłączona