Gdańsk

Gdańsk

Chronologiczny skrót dziejów Gdańska

ok. 2000 lat p.n.e. – pierwsze ślady osadnictwa.

VII w. – osada IX w. – pierwsze wzmianki źródłowe.

X w. – istnienie grodu i portu u ujścia Wisły.

997 rok – przybycie Św. Wojciecha.

1013 rok – przyłączenie Pomorza Gdańskiego do biskupstwa kujawskiego; utrata wpływu Polski na Pomorze.

1120 rok – całkowite opanowanie Pomorza, po zwycięskiej wojnie Bolesława Krzywoustego.

1186 rok – przybycie zakonu Cystersów do Oliwy.

1219 rok – rządu na Pomorzu sprawuje Książę Pomorza Gdańskiego – Świętopełek II Wielki.

1227 rok – założenie klasztoru Dominikanów w Gdańsku

1231 rok – dzięki papieskiej protekcji, Pomorze stało się niezależnym księstwem.

1242-1253 rok – konflikt zbrojny z Krzyżakami w okolicach Oliwy.

1253 rok – zobowiązanie Świętopełka do niepodejmowania działań wojennych wobec Krzyżaków; złamanie umowy groziło oddaniem Gdańska Zakonowi.

1260 rok – Papierz Aleksander IV, przyznał prawo corocznego organizowania Jarmarku św. Dominika.

1263 rok – nadanie Gdańskowi praw miejskich na prawie lubeckim.

1271 rok – zajęcie Gdańska przez Brandenburczyków i przejęcie przez Mściwoja II Pomorskiego.

1308 rok – Wezwanie Zakonu Krzyżackiego do pomocy w odpieraniu ataku Brandenburczyków na Gdańsk. 13 listopada Krzyżacy dokonali eksterminacji mieszkańców, zwaną rzezią Gdańska i przejeli miasto.

1320-1321 rok – w wyniku obrad sądu papieskiego, obradującego w Inowrocławiu i Brześciu Kujawski, wyrok nakazywał Krzyżakom zwrot Królestwu Polskiemu, całego Pomorza Gdańskiego i Gdańska. Krzyżacy wyroku nie wykonali.

1329 rok – sąd Papieski w Warszawie, ponownie nakazał zwrot ziem, Krzyżacy ponownie zakwestionowali.

1340 rok – Krzyżacy rozpoczęli budowę zamku w Gdańsku.

1343 rok – Główne Miasto rozpoczęło budowę muru obronnego i otrzymało prawa miejskie. Rozpoczęto budowę Bazyliki Najświętrzej Marii Panny – największego, zbudowanego z cegły kościoła na świecie. 8 lipca, Kazimierz III Wielki, podpisał układ pokojowy z Krzyżakami, zrzekając się Pomorza.

1361 rok – Gdańsk zostaje członkiem Unii Hanzeatyckiej i uczestniczy w wojnie hanzeatyckiej przeciwko Dani.

1395 rok – pięć miast Hanzeatyckich, wraz z Gdańskiem, przejęły pod swój zarząd Sztokholm.

1410 rok – rada miasta Gdańska, uznała władzę Władysława Jagiełły. Gdańsk otrzymał od Króla przywileje.

1411 rok – Jagiełło, Traktatem Toruńskim, uwolnił Gdańsk od złożonej mu przysięgi.

1425 rok – uzyskanie prawa do bicia monet.

1440 rok – Gdańsk wstępuje do Ligi Pruskiej.

1454 rok – wypowiedzenie posłuszeństwa i wybuch powstania przeciwko Krzyżakom. Po 145 latach, nastąpił koniec panowania Krzyżaków w Gdańsku. Król Kazimierz Jagiellończyk przywrócił Gdańsk Polsce i udzielił przywileje. Miasto przystąpiło do wojny trzynastoletniej.

1455 rok – król nadał miastu prawo do samodzielnego nakładania podatków, prawo kontroli wybrzeża pruskiego od Słupska po Elbląg, oraz oddał mennice.

1457 rok – gdańszczanie złożyli hołd Królowi. Do dwóch krzyży w herbie miasta dodano koronę jako symboliczne przyjęcie zwierzchnictwa.

Źródło: 1. http://www.danzig-online.pl/historia/hg.html 2. wikipedia

Możliwość komentowania Gdańsk została wyłączona
%d bloggers like this: