Kaprowie

Królewscy Kaprowie

Królewscy Kaprowie

Źródło: https://ciekawostkihistoryczne.pl
Kim byli kaprowie

Kaprowie, kaprzy to według informacji pochodzącej z encyklopedii PWN: „zalegalizowani korsarze na usługach władcy państwa lub miasta”.

Określenie korsarz i pirat są używane zamiennie, każdy z nich mógł być członkiem załogi statku korsarskiego lub uzbrojonego, prywatnego statku handlowego; kiedy jednak posiadał upoważnienie władcy, zwany listem kaperskim, zyskiwał nobilitujące go miano kapra.

Królewska flota kaperska

W Polsce protoplastą floty kaperskiej był król Kazimierz Jagiellończyk i w tym okresie, flotę kaperską stanowiły uzbrajane statki handlowe. Głównym zadaniem kaprów było patrolowanie wód, blokowanie portów krzyżackich i atakowanie statków handlowych zaopatrujących Zakon.

W połowie XVI wieku, za sprawą króla Zygmunta Augusta w Królestwie, powstała regularna flota kaperska stanowiąca namiastkę floty wojennej. Celem „strażników morza” było utrudnienie Wielkiemu Księstwu Moskiewskiemu kontaktów handlowych i zaopatrywania się w broń. 

królewscy kaprowie
Konflikt interesu

Kaperskie łupy, przypływały do Gdańska, były sprzedawana i zgodnie z umową, część zdobyczy zasilała królewski skarbiec. Działalność kaprów była jednak sprzeczna z interesami Gdańsk, a jedność działań całego Królestwa Polskiego nie była dla miasta sprawą najważniejszą. Z czasem, sytuacja ta doprowadziła do otwartej wrogości włodarzy miasta wobec króla i chęci usunięcia statków kaperskich z miasta.               

W 1567 roku, baza floty kaperskiej, została więc przeniesiona do Pucka a rok później powołano Komisję Morską, której zadaniem było pośredniczenie miedzy Królem a włodarzami Gdańska. 

Król określił prawa, przywileje kaperskie, zasady rozliczania zdobyczy, oraz przekazywanie niesubordynowanych kaprów pod jurysdykcję komisji czyli de facto króla.

Burmistrz miasta – Konstanty Ferber, złamał prawo królewskie gdy kaprów, którzy napadli na kaszubskich chłopów przybywających z towarami do Gdańska, osobiście skazał na ścięcie. Fakt ten mocno zaognił konflikt między Gdańskiem a królem.

Zakończenie wojny, wrogość Gdańska i śmierć króla przyczyniły się do zakończenia działalności floty kaperskiej.

źródło:

  1. https://www.gedanopedia.pl/?title=FLOTA_KAPERSKA_(KRÓLEWSKA)
  2. https://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/1597538,Flota-Kaperska-piraci-Jego-Krolewskiej-Mosci
Możliwość komentowania Królewscy Kaprowie została wyłączona
%d bloggers like this: